یادداشت 60 برگ 5*5 فنرمورب

یادداشت 60 برگ 5*5 فنرمورب
مشخصات
توضیحات
نام محصول یادداشت 60 برگ 5*5 فنرمورب
کد محصول NS35264
سایز
تعداد رنگ
تعداد در استند 252
تعداد در کارتن